Beste Vrienden,

Graag informeren wij u dat volgens de nieuwe “General Data Protection Regulation”, we volgende informatie  bijhouden:

Wij  verzekeren u dat wij uw persoonlijke informatie niet aan derden verspreiden tenzij een duidelijk akkoord van uwentwege.

U hebt ten allen tijde het recht deze gegevens te corrigeren of the laten verdwijnen.

Volgens de hierboven genoemde “Regulation” gebruiken wij uw gegevens voor onbepaalde tijd teneinde met u in contact the treden betreffende een eventuele toekomstige samenwerking, tenzij u hierover anders zou beslissen.

Indien u meer informatie wenst m.b.t. de gevenes die wij bijhouden en hoe we de veiligheid ervan garanderen, volstaat het ons te contacteren via dataprotect@freeboss.eu , ter attentie van  Mevr. Darina Maleeva-Tsvetanova, Data Protection Officer.

AUB bevestig dat u met deze voorwaarden akkoord gaat:

  1. (required)
  2. (required)
  3. (required)
  4. (valid email required)
 

Alvast bedankt!

Wij wensen u het allerbeste.
Het IDEAS team.